هاست لینوکس ابری ایران

CloudSSD_4
 • 2048 MB فضا
 • SSD کلاس اینترپرایز نوع دیسک
 • نامحدود امکانات
 • نامحدود ترافیک
 • آسیاتک مرکز برج میلاد دیتاسنتر
 • دارد دیداس پروتکشن
 • آنی تحویل
CloudSSD_5
 • 5 GB فضا
 • SSD کلاس اینترپرایز نوع دیسک
 • نامحدود امکانات
 • نامحدود ترافیک
 • آسیاتک مرکز برج میلاد دیتاسنتر
 • دارد دیداس پروتکشن
 • آنی تحویل
CloudSSD_6
 • 10000MB فضا
 • SSD کلاس اینترپرایز نوع دیسک
 • نامحدود امکانات
 • نامحدود ترافیک
 • آسیاتک مرکز برج میلاد دیتاسنتر
 • دارد دیداس پروتکشن
 • آنی تحویل